Välkommen till DreamyDress.se. Läs igenom följande grundläggande villkor som styr din användning av vår webbplats. Observera att din användning av vår webbplats utgör ditt avtal att följa och vara bunden av villkoren.

 • Integritetspolicy

  Please klicka här för att se vår
  sekretesspolicy.

  TILLGÅNG

  Din tillgång till denna webbplats och dina beställningar är begränsade av våra villkor & betingelser.

  Produktbeskrivningar

  DreamyDress.se försöker vara så exakt som möjligt. Vi garanterar dock inte att produktbeskrivningar är korrekta, fullständiga, tillförlitliga, aktuella eller felfria. Faktiska produktfärger kan variera något från de färger som visas på webbplatsen. Vi är inte ansvariga för sådana variationer. Kontakta vår kundservice för mer information.

  Priserna

  Alla priser är korrekta vid inlämningsdatum men kan ändras från tid till annan. Du bör alltid kolla nuvarande pris på DreamyDress.se eftersom katalogpriserna kan vara föråldrade. Priset som publiceras på DreamyDress.se kan skilja sig från priset som erbjuds i DreamyDress andra språkbutiker.

  Alla priser är uttryckta inklusive eventuell moms, om inget annat anges. Betalningen görs strikt med ordern. Leveranskostnader ingår inte.

  Användarkommentarer, Återkoppling,
  Vykort
  Och andra inlagor

  Vi välkomnar din feedback på webbplatsen. Alla kommentarer, feedback, vykort, förslag, idéer och andra inlagor som lämnats, lämnats eller erbjöds till DreamyDress.se på eller av denna webbplats eller på annat sätt avslöjas, lämnats eller erbjudits i samband med din användning av denna webbplats ska vara och förbli vår egendom. Sådan offentliggörande, inlämning eller erbjudande av eventuella kommentarer ska utgöra ett uppdrag till DreamyDress.se av alla världsomspännande rättigheter, titlar och intressen i alla upphovsrättsliga och andra immateriella rättigheter i kommentarerna. Vi äger uteslutande alla sådana rättigheter, titlar och intressen och ska inte vara begränsade på något sätt i dess användning, kommersiellt eller på annat sätt, av några kommentarer.

 • Betalning

  Om du betalar med ett internationellt kredit- eller bankkort kan du bli föremål för ytterligare administrativ / hanteringsavgift och / eller andra avgifter som kan gälla av kreditkortsföretaget eller banken som också bestämmer valutakursen som gäller Transaktionstidpunkten.

  Vi kan inte ge några riktlinjer för valutaomräkning och kortavgifter som kan gälla.

  Ditt Konto

  Du är ansvarig för att du håller konfidentialiteten för ditt konto och lösenord och för att begränsa åtkomsten till din dator och du accepterar att ta ansvar för alla aktiviteter som uppstår under ditt konto eller lösenord. Vi förbehåller oss rätten att neka service, avsluta konton, ta bort eller redigera innehåll eller avboka beställningar efter eget gottfinnande. Om du är under 18 år får du inte använda eller komma åt sidorna utan att en förälder eller vårdnadshavare har deltagit över 18 år.

  Risken för förlust

  Alla inköpta varor från oss är gjorda enligt ett leveransavtal. Det innebär att risken för förlust och titel för sådana föremål passerar till dig vid leverans till transportören.