Integritetspolicy

Vi vet att du bryr dig om hur information om dig används och delas, och vi uppskattar ditt förtroende för att vi ska göra det så noggrant och förnuftigt. För att bättre skydda din integritet ger vi meddelandet nedan som beskriver vår integritetspolicy och hur din information samlas in och används. Genom att besöka följande innehåll accepterar du de metoder som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Informationssamling

Vi samlar in personuppgifter från dig när du interagerar med oss genom vår tjänst. Vi kan till exempel fråga dig personlig information, t.ex. e-post, namn, kontaktuppgifter, lösenord för konto, snabbmeddelanden och / eller kredit- eller betalkortinformation. Du kan korrigera eller uppdatera din personliga information när som helst.

Genom att frivilligt ge oss personuppgifter, representerar du härmed att du är ägare till sådan personlig information eller på annat sätt är behörig att lämna den till oss. Du bekräftar och godkänner att du samtycker till vår samling, användning, lagring och / eller avslöjande av sådan personlig information i enlighet med denna policy.

Information Användning

Vi samlar in information från dig på flera olika sätt, med målet att tillhandahålla en effektiv, meningsfull och anpassad shoppingupplevelse. Till exempel kan vi använda din personliga information till:

* Spela in och snabbt ta fram information du tidigare har givit

* Hjälp dig att snabbt hitta information, produkter och tjänster

* Skapa innehåll som är relevant för dig

* Informera dig om våra senaste produkter och specialerbjudanden

* Kommunicera med dig om vår webbplats och dina beställningar

 

Hur gör det DreamyDress.se använd och avslöja information som samlats in från mig offline?

Eftersom vi samlar mest information via vår webbplats gäller denna sekretesspolicy endast för online insamling av personlig information. Vi skyddar också all personlig information som samlas in från dig offline, t.ex. via telefonsamtal. Om vi kontaktar dig via telefon om en beställning eller betalning, kommer vi bara att fråga om den personliga information som behövs för att beställa eller lösa problemet. När vi behöver lagra information relaterad till en order, skriver vi in den i vår databas via SSL-kryptering (Se avsnittet Datasäkerhet ovan för mer information).

Denna policy försöker inte täcka alla möjliga offline-metoder för att samla in eller använda personuppgifter, men vi behandlar all insamling, användning eller offentliggörande av personlig information på ett sätt som överensstämmer med våra online-metoder.

Datasäkerhet

Webbplatsen innehåller fysiska, elektroniska och administrativa förfaranden för att skydda sekretessen för din personliga information, inklusive Secure Sockets Layer ("SSL") för alla finansiella transaktioner via webbplatsen. Vi använder SSL-kryptering för att skydda din personliga information online, och vi tar också flera steg för att skydda din personliga information i våra anläggningar. Tillgång till din personliga information är begränsad. Endast anställda som behöver tillgång till din personliga information för att utföra ett visst jobb får tillgång till din personliga information. Slutligen litar vi på tjänsteleverantörer från tredje part för den fysiska säkerheten hos någon av våra datormaskinvaror. Vi tror att deras säkerhetsförfaranden är tillräckliga. När du till exempel besöker webbplatsen får du tillgång till servrar som hålls i en säker fysisk miljö bakom en låst bur och en elektronisk brandvägg.
Medan vi använder branschstandardåtgärder för att skydda din personliga information kan vi inte garantera Fullständig säkerhet. 100% fullständig säkerhet finns för närvarande inte någonstans online eller offline.

Var hittar jag uppdateringar till denna policy?

För att hålla dig informerad om vilken information vi samlar in, använder och avslöjar, lägger vi in några ändringar eller uppdateringar av denna sekretesspolicy på denna webbplats och uppmanar dig att granska denna sekretesspolicy från tid till annan. Vänligen kontakta oss om du har några frågor om sekretesspolicyen.